Trafikulykker

Advokater med speciale i erstatningssager

Få hurtig og højt kvalificeret rådgivning her!
Ring til os på tlf.:
38 41 03 18
  • No cure no pay
  • Gratis formøde
  • Fast kontakt med advokat

Trafikulykker kan være af meget forskellig karakter. De implicerede kan derfor pådrage sig en række forskellige skader. Selvom du ikke føler, at du har pådraget dig voldsom skade ved trafikulykke, kan den stadigvæk have medført gener, som kan udmønte sig i varige mén og gør dig berettiget til økonomisk dispensation. Tøv derfor ikke med at søge erstatning!

Stor erfaring med erstatningssager ved trafikuheld

Vi har stor erfaring med erstatning ved trafikulykke fx i forbindelse med piskesmæld/whiplash, og det er vores fornemmeste opgave at hjælpe dig igennem hele processen - fra ulykken indtræffer til erstatningssagen er afsluttet.Vi sørger for, at du får en korrekt sagsbehandling og bedst mulig erstatning.

Trafikulykker bliver behandlet efter den komplicerede erstatningsansvarslov og opdeles efter følgende kategorier med mulighed for at få økonomisk dispensation:

  • Tab af erhvervsevne / erhvervsevnetab
  • Erstatning af helbredsudgifter og andet tab som følge af skaden
  • Erstatning ved varigt mén
  • Tabt arbejdsfortjeneste
  • Erstatning for svie og smerte

her kan du læse nærmere om de forskellige muligheder for økonomisk dispensation.